Ik ben JHWH, die u heilig. (Lev.20:8)

Ik ben JHWH, die u heilig. (Lev.20:8)
Al op de eerste bladzijde van de Bijbel zien we het optreden
van God. Hij maakt scheiding tussen licht en duisternis,
deze twee kunnen nimmer worden samengevoegd. Wie van
God houdt en Hem zoekt, komt tot Jezus en waar Hij niet
welkom is, daar blijft men in de duisternis en heeft men de
duisternis dus liever dan het licht. (Joh.1) God sprak: ‘Zie,
Mijn Knecht, die Ik verkoren heb, Mijn geliefde, in wie
Mijn ziel een welbehagen heeft; Ik zal Mijn Geest op Hem
leggen en Hij zal de heidenen het oordeel verkondigen.’
(Matt.12:18) Het gevolg van dit oordeel is, dat de mens die
tot Jezus komt en zo zijn geloof in God toont, diens zonden
worden vergeven, waarmee een begin wordt gemaakt dit
mens te heiligen. Wegens zijn liefdeloosheid werd satan
door JHWH geoordeeld, weggedaan en afgeschreven. Door
zich in de hemel aan de mens te verbinden, probeert de
duivel het oordeel over hem te vertragen en zet hij zich vast
in dat mooie wezen dat door de Schepper dicht aan Zijn
hart wordt gedragen. De boze meent, nu hem dat door de
zondeval is gelukt, dat God niet verder kan gaan hem
omlaag te stoten, daar Hij anders ook de mens waar hij zijn
schuilplaats van heeft gemaakt, zal treffen. De satan is als
een kat die uit een boom valt. Onderweg probeert hij zich
met zijn nagels en klauwen aan alles waar hij langs komt
vast te grijpen. De bladeren en takken waar hij dan even
aan blijft hangen worden opengehaald, maar vervolgens zal
hij toch neerstorten.
Als een mens tot Jezus Christus gaat worden zijn zonden
vergeven en dit is het oordeel Gods dat over hem komt, er
komt scheiding tussen licht en duisternis; de mens wordt
behouden en de boze wordt weggedaan.

Door de doop worden wij heilig, en kan God ons nabij zijn.
Heilig zijn is niet abstract of gebaseerd op kerkelijke
dogmatiek, het is door Jezus gescheiden zijn van de boze
machten der zonde.
Toen Jezus na gedoopt te zijn in de rivier de Jordaan Zijn
Vader JHWH om de Heilige Geest bad, werd Hij met het
gezag en de autoriteit van God bekleed. Bij deze
inauguratie werd Koning en Hogepriester Jezus voor Zijn
taak geďnstalleerd. Jezus had door deze Heilige gave Gods
een vernietigende uitwerking op Zijn vijanden. De boze kon
Christus, deze mens-Gods niet tot zonde brengen, maar
omdat Jezus Heilig is kon Hij Zijn bevelen aan de boze
geesten opleggen. Heilig zijn zoals Jezus wil dus zeggen,
rechtvaardig zijn door Zijn bloed en door de doop met Zijn
Geest worden bekleed. Dit komt overeen met de bede van
koning Salomo ‘Laten uw priesters, HERE God, zich
bekleden met heil, en uw gunstgenoten zich in het goede
verheugen.’ (2Kon.6:41) Een door Jezus Christus van
zonden gereinigd mens, kan niet achteloos met de
ongelovigen in alle dingen meegaan zoals zij, omdat hij
heilig is. Voor hem geldt ‘heiligt u en weest heilig, want Ik
ben heilig’. God houdt gericht om Zijn schepping te
zuiveren van ongerechtigheid, wie zich niet heeft gereinigd
blijft verbonden aan de boze geesten op wie de toorn Gods
is.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *