Hoe zeggen wij de Waarheid?

Het is voor veel mensen onder ons niet moeilijk om anderen onomwonden de waarheid te vertellen. We deinzen er niet voor terug anderen precies te vertellen hoe wij over die andere denken. We zijn soms hard in onze uitspraken.
Maar het is helemaal niet verkeerd om die ander zonder omweg te vertellen, trouwens, het past Gods kinderen om niet slinkse methoden te gebruiken, om anderen op hun fouten te wijzen. En, zoals het kinderen van één Vader betaamt, moeten we openlijk en vrij met elkaar kunnen praten, zonder dat de een boos wordt op de ander.
En toch kunnen we soms helemaal verkeerd zijn als we “de waarheid“ zeggen aan een broeder of zuster.

Imand “de waarheid“ zeggen met een liefdeloos en verbitterd hart is zonde. We kunnen spreken en zeggen wat de Bijbel zegt, maar als dit niet in liefde geschiedt, zijn we fout bezig. We kunnen iemand bestraffen, maar dit moet geschieden met een liefdevol hart. Het moet ons als het ware pijn doen onze broeder en of zuster te moeten corrigeren. We moeten in geen geval vermanen omdat we denken dat we beter zijn dan die ander, want wat we zijn, zijn we uit genade. Indien we elkaar bestraffen met de gedachten, “ha, ik heb eindelijk mijn kans“,of, “zie je wel dat ik toch gelijk heb“ of met een ander hooghartige gedachte, dan is onze vermaning geen vrucht van de Geest, maar een zaad uit de hel.
Laten we daarom elkaar vermanen met een hart vol van liefde voor God en voor elkaar.

We vermanen in de eerste plaats uit liefde voor God, die gezegd heeft “vermaan elkaar“.
We vermanden ten tweede uit liefde voor elkaar, beseffende dat, indien wij onze broeder of zuster in de zonde laten, hij of zij verloren zou kunnen gaan.
Ten derde vermanen wij uit liefde voor de gemeente, wetende dat een weinig zuurdesem het gehele deeg zuur kan maken.
En ten vierde vermanen wij elkaar uit liefde voor ons zelf, omdat we weten dat, indien we hen die in zonde leven niet vermanen, hun bloed van onze hand geéist zal worden.
Laten wij ons aan de waarheid houden bij het brengen van het Woord der Waarheid, ervoor zorgdragende, dat alles wat we zeggen, met een liefdevol hart geschiedt; dan zal de vrucht op onze arbeid niet uitblijven.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *