Het plan

Het plan
Het verlossingsplan van de Vader en de Zoon om de ganse
schepping te verlossen was als volgt: Christus moest het
machtsgebied van de duivel binnengaan, door Zelf
eveneens een waarachtig mens van vlees en bloed te
worden. (Hebr.4:15) Vervolgens zou Hij altijd in de
Waarheid blijven en daarvan met Zijn woorden en Zijn
daden getuigen. Zo zou Jezus de vijand op eigen terrein
tegemoet treden, hem door volkomen gehoorzaamheid aan
God onttronen en hem zijn kracht en macht afnemen.
(Hebr.2:14) De heerschappij en zeggenschap over de
wereld kwam hiermee in handen van Jezus Christus.
Hierdoor kon vanaf de prediking van Jezus en door de
(gave) uitstorting van de Heilige Geest, het Koninkrijk
Gods, bestaande uit vrede, blijdschap en gerechtigheid,
legaal op aarde worden gevestigd.
Daarvoor was in de eerste plaats nodig dat die eniggeboren
Zoon Jezus het Koningschap weer terug zou verwerven op
de veroveraar, die met list deze titel had bemachtigd. Het
werk Gods bestond voor Jezus uit het bekendmaken van de
Naam van Zijn Vader en de goede werken doen die de
Vader Hem te doen gaf. Tot dat goede werk behoorde ook
dat de Heer Jezus de werken des duivels verbrak en dus
ging Hij rond, goeddoende en genezende allen die door de
duivel overweldigd waren. (Hand.10:38) Daarbij was het
vanzelfsprekend dat de Meester Zelf niet één enkele keer
aan satan gehoorzaam mocht worden, opdat niet ook Hij als
zondaar onnut zou worden. De machthebber satan geloofde
niet dat dit voor Jezus haalbaar was!
Net als in het verhaal van Job zal hij wel tegen de Here God
geopperd hebben, omdat U uw Zoon beschermt en ik Hem
niet benaderen kan, daarom struikelt Hij niet. De Vader had
de volledige bescherming van Zijn Zoon aan Zich
gehouden. Indien Hij gewild had, zou Jezus doorlopend
beschermd en dus onaantastbaar voor de tegenstander zijn
gebleven. Toen na de doop in de Jordaan ook nog eens de
volheid en de Kracht van de Heilige Geest op Jezus werd
gelegd, versloeg Hij de boze en zijn legers op alle fronten,
zodat deze ook toen niets tegen Hem in kon brengen.
(Joh.14:30) De gedachten van God zijn vele malen hoger
dan die van satan en in Zijn Wijsheid deed God satan het
voorstel om de Zoon niet langer te beschermen, maar
Zichzelf en Zijn heilige engelenmacht terug te trekken.
Jezus zou dan ‘ontledigd’ en zonder Kracht van God op
aarde achterblijven, waarna Zijn vijanden op iedere
gewenste wijze Hem mochten aanvallen om Hem te laten
zondigen.
Dit was het voorstel dat de Vader aan satan deed. Jezus
moest nu de mensheid vrijkopen uit zijn slavenrijk, door
met Zijn eigen leven te betalen en al die ontelbare mensen
van alle tijden en alle plaatsen terug te kopen voor God.
Jezus moest de barričre verbreken die er tussen mensen en
God was opgeworpen. Door de scheiding weg te doen,
werd de gelovige volgeling de mogelijkheid geboden om
het Koninkrijk Gods binnen te gaan en dus een leven te
leiden in gerechtigheid en heiligheid. Een teken dat erop
duidde dat de scheiding tussen de mens en Jahweh God is
opgeheven, is het scheuren van het voorhangsel dat in de
Joodse tempel het heiligdom verborg. (Matt.27:51)
Wat een goede God, die niet ruwweg Zijn Eigen schepping
terug pakt, maar Zijn eeuwige principes trouw blijft en voor
hetgeen Hij terug wil hebben eerlijk betaalt. Met als inzet
Zijn boven alles geliefde Zoon, Zijn enige! Dit zou kunnen
betekenen dat als het de boze zou lukken Jezus te
provoceren en Hem tot ongehoorzaamheid aan Zijn Vader
te brengen, satan het koningschap over de wereld voor
immer zou behouden. Eén van die slaven die er dan
bijgekomen was zou Jezus zijn, mits Hij in de fout ging.
Het stond voor de boze vast, dat hij met zijn geweld en
macht en geholpen door de demonen, dit voor elkaar zou
krijgen. De boze kon zich niet voorstellen dat er behalve
God enig schepsel was dat machtiger en sterker was dan
hij; de satan had ieder mens beneden zichzelf gesteld. De
duivel geloofde niet dat de uit God geboren mens stand zou
kunnen houden. Het was eveneens een mens, een zwak
mens. Het ging satans verstand te boven dat de mens uit
God geboren, zo gehoorzaam was dat deze hem kon
passeren. De vader echter had zoveel vertrouwen in Zijn
schepping, dat Hij dit durfde riskeren. Hij zette alles op één
mens, die ooit als hulpeloos kindje in de wereld was
gekomen. Het was dus voor beide partijen, de Vader versus
satan alles of niets!

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *