Het geheim van Golgota

Het geheim van Golgota
De belangrijkste pijler van het Evangelie van Christus
Jezus, is het opstaan uit de dood ofwel de ‘opstanding der
doden’. Met dit onderwerp overtreft de leer van Jezus alle
andere leringen en religies, omdat de dood aan alle overige
kennis en aan alle andere krachten en inspanningen een
einde maakt, zodra men zijn rijk moet betreden. Niemand
heeft daar ooit iets kunnen bouwen, geen mens voegde daar
ooit iets aan zijn rijkdom toe. Van alle mensen uit alle tijden
en van alle culturen is er niemand geweest die zich ooit uit
de greep van dood en dodenrijk heeft kunnen losmaken,
behalve die Ene: Jezus Christus. Jezus heeft door op te
staan uit de dood en door het dodenrijk open te breken,
aangetoond dat alles wat Hij sprak waar is en dat Hij
onvergankelijk leven aan het licht heeft gebracht; Hij heeft
bewezen Zelf de Opstanding te zijn. (Joh.11:25) Daarmee
zijn Jezus’ woorden meer en gewichtiger gebleken dan alle
andere woorden die mensen ooit gesproken hebben. Hij is,
doordat Hij de dood geheel machteloos heeft gemaakt,
terecht de Grote Koning. Dat wil zeggen dat Hij daardoor
Koning over alles en over allen is geworden.

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *