Blijdschap

Blijdschap
De liefde van God die Zijn Zoon Jezus ons heeft bewezen,
heeft uitgelegd en verduidelijkt is van het verheven niveau
van God Zelf. Deze liefde koestert Hij sinds de
grondlegging der wereld voor u en voor mij en zij is de
reden van onze onuitputtelijke blijdschap. Wij nemen deze
liefde en blijdschap van Hem over als wij door de Heilige
Geest deel van Christus zijn geworden. Hij maakt het ons
mogelijk dat wij:
Jegens anderen lankmoedig en goedertieren zijn,
nooit afgunstig op hen zijn of pralen.
Wij zijn niet opgeblazen, maar letten op
dat wij van niemand het gevoel kwetsen.
Wij zoeken onszelf niet maar de ander,
en worden ook als het tegenzit daarin niet verbitterd.
Wij hebben van God geleerd het kwade niet toe te rekenen.
Wij zijn niet blij over ongerechtigheid, maar wij zijn blij
met de waarheid.

Alles bedekken wij, alles geloven wij, alles hopen wij,
alles verdragen wij.
Dankzij de liefde van Jezus Christus vergaan wij
nimmermeer.
(naar 1Kor.13)

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *