Abba Vader

Abba Vader
Voor de mens die door de doop in de Heilige Geest wordt
ingevoegd in het Lichaam van Christus, geldt dat hij deel
heeft gekregen aan het zoonschap Gods. Alle uitspraken en
beloften die voor de Zoon van God van toepassing zijn,
gelden nu ook voor hem. Christus is de Zoon van God en de
Zoon van God is Christus, zij zijn één en dezelfde. De
woorden die JHWH in de Psalmen en andere boeken van
het Oude Testament tot Zijn Zoon richt, hebben betrekking
op alle ‘nakomelingen’ in Christus. Dit mens heeft
volmacht zich kind van God te noemen. (Joh.1:12) Dankzij
Jezus heeft JHWH voor het eerst de mogelijkheid gekregen,
om vanuit Zijn Vaderhart tot ons te spreken:

je werd gevormd in je moeders buik.
V..r het begin van de wereld, had Ik Mijn plan al klaar
om je in mijn heerlijkheid te brengen.
Je bent prachtig,
je werd naar Mijn evenbeeld gemaakt.
Jij hebt Mij leren kennen zoals Ik echt ben,
en Ik zal Mijzelf helemaal aan jou openbaren.
Ik ben jou zeer nabij, je hoeft niet meer bang te zijn.
Ik heb je lief en al wat Ik heb geef Ik jou,
omdat jij Mijn kind bent en Ik jouw Vader.
Mijn gedachten over jou zijn net zo min te tellen als
het zand bij de zee. Ik heb werkelijk alles voor je over,
want je bent Mij een kostbaar bezit.
Ik ben je Vader en Ik houd van je zoals Ik
van Mijn zoon Jezus houd.
In Jezus kun je Mijn liefde voor jou zien, Hij is het
evenbeeld van wie Ik ben.
Door Hem kon Ik jou je ongerechtigheid vergeven.
Ik maak scheiding en heilig je, zodat je Mijn Naam en
heerlijkheid kunt dragen.
Nu jij en Ik bij elkaar zijn, zal Ik een groots feest in de
hemel aanrichten
en niets kan je ooit meer van Mijn liefde scheiden.
Ik heb al die tijd op je gewacht.
Je liefhebbende Vader.
JHWH

Geef een reactie

Het e-mailadres wordt niet gepubliceerd. Verplichte velden zijn gemarkeerd met *