Auteursarchief: 394admin

De namen van onze kinderen

De namen van onze kinderen

Heer onze God,

Wij leggen de namen van onze kinderen
In uw zegenende handen.
Schrijf ze daarin op, vergeet ze niet.
Houd onze kinderen vast
Als wij ze los moeten laten
En zij hun eigen weg door het leven gaan.
Dat zij voortgaan op een vaste baan
En niet de levensstijl verlaten
Die U ons hebt voorgeleefd.
Wees hun troost en bemoediging
Als zij eenzaam zijn en bang.
Blijf hen nabij ook als het donker is
En zij de weg niet meer vinden die naar vrede leidt.
Heer zegen mijn kinderen alle dagen van hun leven.

Amen.

Avondgebeden

Avondgebeden

God in de hemel,
U bent goed,
U bent één en al liefde.
Als ik daaraan denk dan kan ik echt goed slapen.
Dank u wel voor deze mooie dag met de mooie momenten…
en ook de moeilijke dingen…
Met Uw hulp gaan we morgen weer verder.
Amen.


Goede God,
De nacht gaat komen,
deze dag is weer voorbij.
Laat mij van uw liefde dromen,
blijft U nu ook dicht bij mij.
Zegen papa, zegen mama,
broertjes, zusjes, iedereen.
Ooms en tantes, opa’s, oma’s,
maak zo alle mensen één.
Amen.


Vader in de hemel,
er is weer veel gebeurd vandaag.
Ik heb goede dingen gedaan …..
dank u wel daarvoor.
Soms was het niet goed wat ik dacht of deed …..
dat is jammer, daarom zeg ik sorry tegen U.
Vader God, blijft U vannacht bij mij,
ik weet dat U van mij houdt.
Zo kan ik rustig slapen.
Morgen proberen we er weer een mooie dag van te maken.
Amen.


Heer Jezus,
op een keer toen het stormde lag U in een boot te slapen.
U vertrouwde helemaal op God, Uw Vader.
Helpt U mij ook zo op de Vader te vertrouwen.
Dan kan ik rustig slapen en hoef ik nergens bang voor te zijn.
Helpt u ook alle kinderen die wel bang zijn,
Dat zij leren net zo op de Vader te vertrouwen als U.
Dan rusten we goed uit en kunnen we morgen weer gezond en blij opstaan. Amen.


Heilige Geest,
U hebt ons deze dag geholpen.
Er is weer veel gebeurd ….
Helpt U wie vandaag verdrietig waren ….
en helpt U wie ziek zijn …..
Helpt U ook alle mensen die vandaag zijn doodgegaan,
bijvoorbeeld in de oorlog of in het verkeer.
Maakt U hen in de hemel alstublieft heel gelukkig.
Blijft U ook bij mij, want ik ga nu slapen.
Amen.


Goede God,
Maria de moeder van Jezus heeft geleerd zoals U het bedoelde.
Zij is altijd bij Jezus gebleven.
Zij mag nu in de hemel met U meedoen, zij mag ons helpen.
Dat vind ik fijn.
Heilige Maria, wilt u ook bij mij blijven, deze nacht.
En helpt u mij morgen weer op te staan met een blij gevoel.
Dat zou mooi zijn.
Dank U wel.
Amen.


Lieve Jezus en Maria,
Dank u wel voor deze ontzettend mooie dag.
Wij vragen u om vergeving voor
wat we vandaag niet helemaal goed hebben gedaan.
En we vragen u om ons morgen weer te helpen
hele lieve kindjes en goede en lieve ouders te zijn.
We bidden speciaal:
voor alle zieke mensen voor alle eenzame mensen
voor alle mensen in oorlog en
alle mensen die op de vlucht zijn
In het bijzonder denken we aan …
en iedereen die we vergeten zijn Amen.

De dacht loopt nu ten einde Heer
Ik kniel eerbiedig voor U neer
En breng U dank voor deze dag
Voor al het goede dat U gaf
Heb ik mij vandaag misdragen
Dan wil ik U vergeving vragen
Engel Gods, de hele nacht
Houdt gij bij mij getrouw de wacht
Maria, Moeder, Koningin
Neem mij in uw bescherming Heer,
dat ik nu rustig slape
Fris en dankbaar weer ontwake
En dat ik blij de nieuwe dag
U opnieuw weer dienen mag.

In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze dag hebt bewaard. Kom, Heilige Geest, verlicht mijn verstand, om mijn zonden te kennen en geef mij de genade van een oprecht berouw.
Overdenk nu, hoe je deze dag hebt doorgebracht in een kort gewetensonderzoek. Wat heb ik goed gedaan en wat heb ik niet goed gedaan (in gedachten, begeerten, woorden en daden)
Bedank God en bid een oefening van berouw (zie elders)
Maak ten slotte een concreet voornemen voor de volgende dag.
Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mijheeft toevertrouwd, verlicht, bewaar en geleid en bestuur mij. Amen
Wees gegroet Maria…
Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel. (samen met het Wees gegroet driemaal te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria)
Geef mij, Heer, uw zegen, bescherm mij tegen alle kwaad en geleid mij tot het eeuwig leven. Amen.
Dat de zielen van de overleden gelovigen door de barmhartigheid van God in vrede rusten. Amen.


Lieve Jezus en Maria
Dank u wel voor deze ontzettend mooie dag.
Wij vragen u om vergeving voor wat we vandaag niet helemaal goed hebben gedaan.
En we vragen u ons morgen weer te helpen hele lieve kindjes en goede en lieve ouders te zijn.

We bidden speciaal:
voor alle zieke mensen,
voor alle eenzame mensen,
voor alle arme mensen
voor alle mensen in oorlog,
en alle mensen die op de vlucht zijn.

In het bijzonder denken we aan …
en iedereen die we vergeten zijn.
Amen

Na het eten

Na het eten

Vader God,
Dank U voor deze maaltijd
dank U dat we samen mochten eten.
Help ons dat dit voedsel ons gezond en sterk houdt,
help ons dat we steeds doen wat U van ons vraagt.
Amen.


Heilige Geest,
U geeft liedfe in ons hart
en U brengt ons bij elkaar rond deze maaltijd.
Blijf bij ons met uw liefde,
dan blijven we ook bij U en bij elkaar.
Amen.


Goede God,
In de rijke landen is er vaak meer dan genoeg voedsel.
In de arme landen hebben veel mensen honger.
Geef ons genoeg verstand en ook
de bereidheid om te zorgen
dat er overal op aarde genoeg te eten is.
Amen.


Goede Vader,
Het is toch iets bijzonders dat wij weer konden eten en drinken.
Dank u wel.
Wilt u ons helpen dat wij dit nooit gewoon vinden
maar U steeds blijven bedanken.
Amen.
(bron www.dagelijksbrood.nl)

Lieve Heilige Geest,
Door deze maaltijd geeft U ons kracht om het goede te doen.
Wanneer we samen zijn, laat u ons dan merken dat U van ons houdt.
Dank U wel, blijf bij ons
dan kunnen wij ook aan anderen laten merken
dat wij van hen houden.
Amen.


Almachtige God, wij danken U voor al uw weldaden,
Gij die leeft en heerst in de eeuwen der eeuwen. Amen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader…
De Heer geve ons zijn vrede
En het eeuwige leven.
Amen.

Voor het eten

Voor het eten

Goede God,
Samen eten is fijn.
We zouden ons eenzaam voelen
zonder ouders, opa of oma, en zonder de kinderen op school.
Dank u voor alle mensen om ons heen,
dank u dat we samen kunnen eten.
Amen


Vader God,
Zonder de regen zou er niets groeien,
zonder mensen die werken zou er niets te eten zijn.
Maar zonder uw hulp zou er helemaal niets bestaan.
Daarom zeg ik: dank U voor deze maaltijd.
Amen.

Vader in de hemel,
we zijn blij dat we kunnen eten en drinken.
dank U wel daarvoor.
Wilt U mensen sturen om eten te brengen
naar kinderen die weinig te eten hebben?
Dan zullen die kinderen ook blij zijn.
Amen.


Heer onze God,
U bent veel groter dan wij.
U bent Vader, Zoon en Geest.
Daarom houdt U van ons als een Vader,
En als een broer, en als een vriend die ons troost.
Dank u dat we samen kunnen eten.
Zo voelen we ook iets van uw grote liefde.
Amen.


Heer, zegen ons en deze gaven,
die wij van uw mildheid zullen ontvangen.
Door Christus, onze Heer. Amen.
Heer, ontferm U over ons.
Christus, ontferm U over ons.
Heer, ontferm U over ons.
Onze Vader…
De Koning van de eeuwige heerlijkheid make ons deelgenoot aan het hemels gastmaal. Amen.

Ochtendgebeden

Ochtendgebeden

Goedemorgen God,
ik ben weer wakker
Nu wil ik het eerst aan U denken.
Blijft U ook de rest van de dag in mijn gedachten,
want U maakt mij blij van binnen.
Dan kan ik U vanavond extra bedanken voor de mooie dag.
Amen.


Goedemorgen Vader in de hemel,
goedemorgen Heer Jezus,
Goedemorgen Heilige Geest,
Dank u voor deze nieuwe dag,
Met uw hulp wil ik proberen van deze nieuwe dag echt iets moois te maken
Amen.


Vader in de hemel, ik heb lekker geslapen,
nu kan ik weer een hele dag verder.
Helpt U mij om vriendelijk te zijn.
Helpt U mij ook om vaak aan U te denken,
Dan blijf ik blij van binnen,
En kan ik aardiger zijn voor anderen.
Amen.


Heer Jezus,
Vannacht heb ik niet zo goed geslapen.
U hebt ook wel moeilijke nachten meegemaakt.
Toch ging U altijd verder met goede dingen doen.
Dat wil ik ook.
Helpt U mij vandaag daar weer bij.
Dan word ik een mens die steeds meer op U lijkt,
Een echt kind van God.
Amen.


Goedemorgen Heilige Geest,
Dit is weer een nieuwe dag.
Ik wil u vragen mij te helpen op school, in de klas en ook tijdens het speelkwartier. Dat ik fijn kan leren en spelen met de andere kinderen.
Wilt u mij ook helpen als het moeilijk is.
Amen.


Goede God, U bent Vader, Zoon en Heilige Geest.
Toch bent U één God.
Zo laat U ons weten dat U meer bent dan wij ons kunnen voorstellen.
Help ons deze dag om vrienden te zijn, in onze familie, op school en overal.
Dan merken we dat we bij elkaar horen en komt uw Koninkrijk steeds dichterbij. Amen.


In de Naam van de Vader en de Zoon en de heilige Geest. Amen.
Mijn Heer en mijn God, ik kniel voor U neer en aanbid uw opperste Majesteit.
Ik bedank U voor alle weldaden, bijzonder dat Gij mij deze nacht hebt bewaard.
Ik wijd U toe mijn ziel en mijn lichaam en alles wat ik bezit.
Ik draag U al de werken op die ik deze dag zal verrichten.
Ik wil ze doen tot uw eer en tot zaligheid van mijn ziel en ik wil de aflaten verdienen die eraan verbonden zijn.
Ik maak het vaste voornemen deze dag christelijk door te brengen, U, mijn liefderijke Vader, niet te beledigen en al mijn plichten goed te vervullen. Barmhartige God, geef mij de genade om dit voornemen trouw te volbrengen. Engel van God die mijn bewaarder zijt, aan wie de goddelijke goedheid mij heeft toevertrouwd, verlicht, bewaar en geleid en bestuur mij. Amen.

Wees gegroet Maria…
Door uw onbevlekte ontvangenis, o Maria, zuiver mijn lichaam en heilig mijn ziel.
(samen met het Wees gegroet driemaal te bidden ter ere van de zuiverheid van Maria)

Deze nacht, o God mijn Heer
Keek U vaderlijk op mij neer
En op deze nieuwe morgen
Dank ik U voor al uw zorgen
Bewaar mij Vader, deze dag
Voor zonde, ziekte en tegenslag
En wat ik denk en zeg en doe
Dat wijd ik U, mijn Vader toe
Engel Gods, bescherm nu mij
Sta toch altijd aan mijn zij
Maria, bid toch voor Gods troon
Voor mij, bij Jezus uwe Zoon
Die is in grote heerlijkheid
In eindeloze eeuwigheid.
(vrije vertaling van een Duits gebed)